Kvalitetsstandard – Hjælp til udsættelsestruede lejere

Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af Albertslund Kommunes tilbud og serviceniveau vedr. hjælp til udsættelsestruede borgere


Læs kvalitetsstandarden