Handicappolitik

Handicappolitikken tegner den overordnede retning for kommunens tilbud til personer med handicap


I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.

Læs handicappolitikken

Som supplement til handicappolitikken er der udarbejdet en handlingsplan.

Læs handlingsplanen