Genoptræning

Vi tilbyder genoptræning og vejledning vedrørende afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom


Kvalitetsstandarderne for genoptræning skal fungere som:

  • Et middel til at synliggøre borgerens rettigheder og pligter
  • Et middel til at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau
  • Et grundlag for vurderingen af, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægningen og de politiske beslutninger om serviceniveauet

Kvalitetsstandarden (inden for det trekommunale samarbejde) 

Kvalitetsstandarden (uden for det tre-kommunale samarbejde)