Genoptræning

Vi tilbyder genoptræning og vejledning vedrørende afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom


Kvalitetsstandarderne for genoptræning skal fungere som:

  • Et middel til at synliggøre borgerens rettigheder og pligter
  • Et middel til at afstemme borgerens forventninger til kommunens serviceniveau
  • Et grundlag for vurderingen af, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægningen og de politiske beslutninger om serviceniveauet

Læs kvalitetsstandarden for genoptræning efter sundhedsloven, inden for det trekommunale samarbejde

Læs kvalitetsstandarden for genoptræning efter sundhedsloven, uden for det tre-kommunale samarbejde