Forebyggelsesstrategi

Strategien er tænkt som et værktøj til de kommunale medarbejdere, der arbejder med, eller skal arbejde med, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til borgerne og andre ansatte


Læs forebyggelsesstrategien