Gå til hovedindhold

Social og sundhed

Her kan læse Albertslund Kommunes politikker og strategier på social- og sundhedsområdet.

Indhold

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget vejledende serviceniveauer for Serviceloven for børne- og ungeområdet og for handicapområdet §§ 41, 42, 44 jf. 84 og 45.

  Uanset om der er fastlagt vejledende serviceniveauer, vil der altid i den konkrete sag skulle foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper behovet hos borgeren.

  Kommunalbestyrelsen er bundet af gældende regler og forvaltningsretslige grundsætninger, selv om der er fastsat et lokalt serviceniveau.

  Serviceniveauerne er fastlagt under hensyn til de overordnede principper for Albertslund Kommunes indsats overfor børn og unge med særlige behov.

  Vejledende serviceniveau handicapområdet

  Vejledende serviceniveauer det specialiserede socialområde

  Strategien er tænkt som et værktøj til de kommunale medarbejdere, der arbejder med, eller skal arbejde med, forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til borgerne og andre ansatte.

  Læs forebyggelsesstrategien 

  Handicappolitikken tegner den overordnede retning for kommunens tilbud til personer med handicap.

  I Albertslund Kommune skal børn, unge og voksne med handicap kunne deltage i samfundslivet og det lokale fællesskab på egne vilkår. Vi lægger vægt på, at handicappede mødes med ligeværd og respekt. Samtidig er de enkelte personer med handicap hver især meget forskellige, og deres handicap påvirker livet på forskellige måder og i forskelligt omfang. Derfor skal kommunens indsats være fleksibel over for de behov og ønsker, som den enkelte person har.

  Læs handicappolitikken

  Som supplement til handicappolitikken er der udarbejdet en handlingsplan.

  Læs handlingsplanen

  Ifølge Servicelovens § 151C er kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter § 91. Loven trådte i kraft d. 1. januar 2012

  Der skal derfor udarbejdes en tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp og madservice, og tilsynspolitikken skal danne rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning til borgere i eget hjem.

  Loven har fokus på en præcisering og styrkelse af tilsynskravet, men har til hensigt at skabe dialog mellem parterne og derigennem styrke muligheden for læring, udvikling og opfølgning til gavn for borgeren.

  Retningslinjer for tilsyn i ældreplejen - 2023

  Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne i regionen og almen praksis i Region Hovedstaden. Omdrejningspunktet i aftalen er samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb.​

  Sundhedsaftalen har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om den politiske og administrative del af sundhedsaftalen, de konkrete indsatser og implementeringsplaner. På siden kan du desuden orientere dig om de specifikke målgrupper i sundhedsaftalen og finde dagsordener, referater og mødekalender for de forskellige udvalg og grupper, der arbejder med sundhedsaftalen.

  Læs mere om Sundhedsaftalen

  Med Sundhedspolitikken Sundt Liv Sammen er der udstukket en retning for det kommende forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Albertslund Kommune.

  Sundhedspolitikken er en tværgående politik, hvilket betyder, at arbejdet med at udmønte politikken går på tværs af kommunens afdelinger og på tværs af fagområder.

  I fællesskab skaber vi et sundt liv sammen.

  Læs Albertslund Kommunes sundhedspolitik

  Veteranpolitikken for Albertslund Kommune gælder for veteraner fra Albertslund Kommune, der har været udsendt i regi af Forsvarsministeriet.

  Læs veteranpolitikken

  I Albertslund Kommunes ældre- og værdighedspolitik, kan du læse om visionen for et værdigt ældreliv.

  Alle borgere i Albertslund Kommune skal have mulighed for at leve et godt og værdigt ældreliv - uanset om de modtager hjælp og støtte eller om de klarer hverdagen selv. Læs mere om visionen for et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunes ældre- og værdighedspolitik.

  Et værdigt ældreliv - Albertslund Kommunes ældre- og værdighedspolitik

  Sammen kan vi mere

  Albertslund er hjem for 106 forskellige nationaliteter - og det er vi stolte af. Vi tror på, at vi kommer længst med forståelse og medmenneskelighed i mødet med hinandens forskelligheder – for sammen kan vi mere.