Skole for alle

Skole for alle er en strategi for udvikling af folkeskolen fra 2012-2022


Målet med Skole for alle er at skabe en folkeskole – en skole som, er i stand til at sikre at børn og unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og til at skabe sig et godt liv. 

Læs Skole for alle