Skole og fritid


Målet med Skole for alle er at skabe en folkeskole – en skole som, er i stand til at sikre at børn og unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og til at skabe sig et godt liv. 

Læs Skole for alle

 

 

Formålet med styringsaftalen 2013 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er, at aftalen skal være med til at sætte rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i år 2014. Derudover har styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om, og stillingtagen til, de styringsmæssige konsekvenser af at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Læs Styringsaftalen 2013 


Formålet med udviklingsstrategien 2014 er at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne.

Læs udviklingsstrategien 2014 


Vestegnskommunerne har indgået en aftale om samarbejde om specialundervisning. Samarbejdet har til formål at skabe en sammenhængende struktur af varierede specialundervisningstilbud til de børn, hvis særlige behov er af en sådan art eller omfang, at de ikke kan tilgodeses ved kommunernes egne foranstaltninger.

Læs Samarbejdsaftalen 2009