Gå til hovedindhold

Skole og fritid

-

Indhold

  Skole for alle er en strategi for udvikling af folkeskolen fra 2012-2022.

  Målet med Skole for alle er at skabe en folkeskole – en skole som, er i stand til at sikre at børn og unge bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, og til at skabe sig et godt liv. 

  Læs Skole for alle

  Kommunerne er ansvarlige for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

  Formålet med styringsaftalen 2013 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er, at aftalen skal være med til at sætte rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i år 2014. Derudover har styringsaftalen til formål at øge bevidstheden om, og stillingtagen til, de styringsmæssige konsekvenser af at kommunerne er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

  Læs Styringsaftalen 2013 

  Formålet med udviklingsstrategien 2014 er at udlede nogle retninger samt udviklingstendenser og –perspektiver for det specialiserede socialområde og specialundervisning for børn, unge og voksne.

  Læs udviklingsstrategien 2014 

  Vestegnskommunerne har indgået en aftale om samarbejde om specialundervisning. Samarbejdet har til formål at skabe en sammenhængende struktur af varierede specialundervisningstilbud til de børn, hvis særlige behov er af en sådan art eller omfang, at de ikke kan tilgodeses ved kommunernes egne foranstaltninger.

  Læs Samarbejdsaftalen 2009 

  Et rigt foreningsliv

  I Albertslund værner vi om vores fritidsaktiviteter og det aktive foreningsliv. Uanset om du er til fodbold, fægtning eller noget helt tredje, så har Albertslund en forening til dig. 

  Læs mere