Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for en række af de indsatser, som Albertslund Kommune tilbyder. Du kan læse mere indsatsernes indhold, målgruppe m.m. i de enkelte kvalitetsstandarder.


Luk alle
Åben alle

Vi tilbyder genoptræning og vejledning vedrørende afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom.

 

Genoptræning efter sundhedsloven

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven (trekommunalt samarbejde) - 2021

Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven (Albertslund Kommune) - 2020

Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven

Kvalitetsstandard for vederlagsfri fysioterapi - 2021

Genoptræning efter serviceloven

Kvalitetsstandard for genoptræning efter serviceloven - 2021

Vedligeholdelsestræning efter serviceloven

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter serviceloven - 2021

Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet beskriver de ydelser, der leveres af henholdsvis hjælpemiddelafdelingen og hjælpemiddelcenteret Formervangen.

 

Hjælpemiddelområdet

Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet - 2013

Hjælpemiddelcenter Formervangen

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelcenter Formervangen - 2013

Støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil - 2021

Rehabilitering

Formålet med et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb er, at den støtte borgerne bevilges, medvirker til at øge deres livskvalitet og muligheden for, at de bliver mere selvhjulpne. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

Kvalitetsstandard for rehabilitering - 2020

Midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Formålet med et midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelinger er, at borgere ved målrettede, tidsbegrænsede og tværfaglige indsatser genvinder tabte funktioner og færdigheder eller opnår bedst mulig funktionsevne. Det gælder bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, psykisk og socialt. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen - 2020

En kvalitetsstandard indeholder information til dig som borger om den støtte, som du kan forvente at få fra kommunen.

Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser.

Vi anbefaler, at du læser læsevejledningen inden du åbner de kvalitetsstandarder du har brug for viden om.

Kvalitetsstandarder

Tidlig forebyggende indsats

Afløsning og aflastning

Socialpædagogisk støtte

Ledsageordning

Kontaktperson til døvblinde

Merudgifter

Beskyttet beskæftigelse

Aktivitets- og samværstilbud

Befordring i forbindelse med dagtilbud

Midlertidige botilbud

Længerevarende botilbud

Alkoholbehandling

Stofmisbrugsbehandling