Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for en række af de indsatser, som Albertslund Kommune tilbyder. Du kan læse mere indsatsernes indhold, målgruppe m.m. i de enkelte kvalitetsstandarder.


Rehabilitering

Formålet med et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb er, at den støtte borgerne bevilges, medvirker til at øge deres livskvalitet og muligheden for, at de bliver mere selvhjulpne. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

Kvalitetsstandard for rehabilitering - 2020

Midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen

Formålet med et midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelinger er, at borgere ved målrettede, tidsbegrænsede og tværfaglige indsatser genvinder tabte funktioner og færdigheder eller opnår bedst mulig funktionsevne. Det gælder bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, psykisk og socialt. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen - 2020