Gå til hovedindhold

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for en række af de indsatser, som Albertslund Kommune tilbyder. Du kan læse mere om indsatsernes indhold, målgruppe m.m. i de enkelte kvalitetsstandarder.

Indhold

  Her kan du finde de seneste udgaver af kvalitetsstandarderne på sundheds- og ældreområdet samt voksensocialområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet for en del af den hjælp og støtte, som Albertslund Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarderne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  Årstallet i kvalitetsstandarderne angiver, hvornår kvalitetsstandarderne er gældende fra. Nogle af kvalitetsstandarderne godkendes årligt, mens andre godkendes ved ændringer eller minimum en gang i løbet af en kommunalbestyrelsesperiode.

  Pleje- og ældrebolig

  Rehabilitering

  Formålet med et midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelinger er, at borgere ved målrettede, tidsbegrænsede og tværfaglige indsatser genvinder tabte funktioner og færdigheder eller opnår bedst mulig funktionsevne. Det gælder bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, psykisk og socialt. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

  Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen - 2020

  Formålet med et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb er, at den støtte borgerne bevilges, medvirker til at øge deres livskvalitet og muligheden for, at de bliver mere selvhjulpne. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

  Kvalitetsstandard for rehabilitering - 2022

  Voksensocialområdet

  En kvalitetsstandard indeholder information til dig som borger om den støtte, som du kan forvente at få fra kommunen.

  Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser.

  Vi anbefaler, at du læser læsevejledningen inden du åbner de kvalitetsstandarder du har brug for viden om:

  Læsevejledning til kvalitetsstandarder

  Kvalitetsstandarder

  Tidlig forebyggende indsats

  Afløsning og aflastning

  Socialpædagogisk støtte

  Ledsageordning

  Kontaktperson til døvblinde

  Merudgifter

  Beskyttet beskæftigelse

  Aktivitets- og samværstilbud

  Befordring i forbindelse med dagtilbud

  Midlertidige botilbud

  Længerevarende botilbud

  Alkoholbehandling

  Stofmisbrugsbehandling

  Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

  En hjælpende hånd

  I Albertslund Kommune tror vi på, at man altid er i sin bedste alder. Derfor er det vigtigt at kommunens ældre del af befolkningen har en meningsfuld og værdig tilværelse. Har du f.eks. behov for praktisk hjælp i hjemmet, transport eller sygepleje, så kan du søge om at få en af kommunens tilbud.