Gå til hovedindhold

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for en række af de indsatser, som Albertslund Kommune tilbyder. Du kan læse mere om indsatsernes indhold, målgruppe m.m. i de enkelte kvalitetsstandarder.

Indhold

  Rehabilitering

  Formålet med et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb er, at den støtte borgerne bevilges, medvirker til at øge deres livskvalitet og muligheden for, at de bliver mere selvhjulpne. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

  Midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen

  Formålet med et midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelinger er, at borgere ved målrettede, tidsbegrænsede og tværfaglige indsatser genvinder tabte funktioner og færdigheder eller opnår bedst mulig funktionsevne. Det gælder bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, psykisk og socialt. Du kan læse mere om indsatserne i kvalitetsstandarden:

  En kvalitetsstandard indeholder information til dig som borger om den støtte, som du kan forvente at få fra kommunen.

  Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres ydelser.

  Vi anbefaler, at du læser læsevejledningen inden du åbner de kvalitetsstandarder du har brug for viden om.

  Kvalitetsstandarder

  Albertslund – byen for børnene, det grønne og fællesskabet

  Vores vision om Albertslund handler om hverdagen. Din og min hverdag. Om børn, om det grønne, og om vores fællesskab i Albertslund. Som borgere deltager vi i byens liv. Vi er og skal være den venlige, moderne og grønne velfærdsby. En god by for børnene, for familien og for voksne i alle aldre.

  Læs mere