Idrætspolitik

Vi ønsker at skabe et miljø hvor idræt og bevægelse bliver fremmet gennem relationer til for eksempel børneinstitutioner, skoler og plejeboliger


Byens rum skal invitere til motion; belysning skal gøre det muligt at færdes på alle tidspunkter, og der skal være et godt udbud af specifikke idrætsfaciliteter.  Borgerne, herunder foreningerne, skal have mulighed for og kompetencer til at indgå i, udvikle og muliggøre fysisk udfoldelse og leg til deres egen og til andres glæde.

Læs idrætspolitikken