Bibliotekspolitik

Bibliotekspolitikken tager de udfordringer og muligheder op, som den generelle samfundsudvikling og det ændrede mediebillede indebærer


Der er fire temaer, som har præger arbejdet på Albertslund Bibliotek frem mod 2015 er:

  • Borgeren i centrum
  • Borgerinddragelse
  • Partnerskaber
  • Synlighed

Læs bibliotekspolitikken