Kultur og idræt


Det er vigtigt for os, i Albertslund, at kulturpolitikken insisterer på at der
er plads til nye og skæve initiativer, til dynamik og til udvikling. Politikken har endvidere til opgave at være med til at fastholde fokus på vigtigheden af at tilbyde en mangfoldighed af kunstneriske oplevelser på højt kvalitativt niveau.

Visionen for vores kulturpolitik beskrives i fem temaer, som tilsammen danner det kulturpolitiske felt:

  • Det lokale kulturliv
  • Dynamiske kulturinstitutioner
  • Talenter og vækstlag
  • Kreative alliancer mellem kultur og erhverv
  • Kreative byrum

Læs kulturpolitikken 

 

Vores foreninger og voksenskoler skaber, med deres tilbud til medlemmerne, deres begivenheder og deres sociale arrangementer, en sammenhængskraft i Albertslund som er af fundamental betydning for byens liv.

Læs folkeoplysningspolitikken 

 

 

Byens rum skal invitere til motion; belysning skal gøre det muligt at færdes på alle tidspunkter, og der skal være et godt udbud af specifikke idrætsfaciliteter.  Borgerne, herunder foreningerne, skal have mulighed for og kompetencer til at indgå i, udvikle og muliggøre fysisk udfoldelse og leg til deres egen og til andres glæde.

Læs idrætspolitikken 

 

 

Der er fire temaer, som har præger arbejdet på Albertslund Bibliotek frem mod 2015 er:

  • Borgeren i centrum
  • Borgerinddragelse
  • Partnerskaber
  • Synlighed

Læs bibliotekspolitikken 

 

Nærværende strategi udstikker en retning for kunst i det offentlige rum i Albertslund gennem ”Møder, medskabelse og muligheder”.

Tidsperspektiver, holdbarhed og en række temaer veksler, så noget kunst er permanent, andet er midlertidigt, og nogle værker er helt spontane. 

Strategien skal benyttes ved indkøb af kunst til offentlige steder, ved vedligehold og renovering samt ved processer og projekter, som fører til udsmykning og kunst i det offentlige rum.

Læs strategien for kunst i det offentlige rum