Vi vil være ambassadører for en miljømæssigt bæredygtig udvikling

Albertslund Kommunes Miljøpolitik beskriver, hvordan kommunen vil arbejde for en bæredygtig udvikling af byen


Hver familie, hver virksomhed, hver medarbejder har stor betydning for, hvordan vi kommer videre med miljøindsatsen. Gennem formidling og dialog med disse forskellige aktører vil vi højne bevidstheden og påvirke til en mere miljøvenlig adfærd.

Gennem deltagelse i tværkommunale, regionale og nationale projekter, vil vi fastholde og udbygge samarbejdet for en miljømæssig bæredygtig udvikling i fællesskab med andre kommuner.