Vi vil stimulere byøkologiske initiativer

Albertslund Kommunes Miljøpolitik beskriver, hvordan kommunen vil arbejde for en bæredygtig udvikling af byen


Byøkologien skal være en integreret del af planlægningen, så økologien afspejles i både byggeri og landskab. Vi vil indarbejde byøkologiske tiltag i fremtidige byggeprojekter; nye såvel som renoveringer og ombygninger.

I nye bygninger skal dagslyset udnyttes, og naturlig ventilation skal fremmes. Vi vil anvende naturlige og gode materialer, der kan genbruges eller bortskaffes på en forsvarlig måde.