Vi vil skabe sammenhæng mellem social og miljømæssig bæredygtighed

Albertslund Kommunes Miljøpolitik beskriver, hvordan kommunen vil arbejde for en bæredygtig udvikling af byen


En væsentlig del af et sundt og meningsfuldt liv er et bæredygtigt samfund med trivsel, rummelighed, medinddragelse og adgang til rent vand og ren luft - også for vores efterkommere.

På kulturområdet giver mødet med de mange borgere en forpligtelse og mulighed for at informere om og inspirere til bæredygtig omgang med vores by og naturgrundlag.

Gennem miljøpædagogiske aktiviteter i skoler og institutioner vil vi give børn og unge indblik i de forskellige interesser, der knytter sig til udnyttelsen af vores natur og ressourcer, så miljøbevidstheden øges.