Miljøarbejdet fokuserer på det væsentligste

Albertslund Kommune er miljøcertificeret. Det betyder, at vi tænker miljøhensyn ind i vores ledelse og opgaveløsning, og at en ekstern revisor holder os op på det.


Det er en løbende ledelsesmæssig opgave at målrette ressourcerne der hvor det er mest væsentligt. Hvad der i en miljømæssig sammenhæng er mest væsentligt bestemmes af de politiske og ledelsesmæssige prioriteringer, af de forpligtende aftaler på miljøområdet og af udviklingen i det grønne regnskab.

De enmer der er væsentlige at arbejde med fremgår af kommunens grønne regnskab. De er også illustreret i "miljøblomsten", hvor også formidling og miljøpædagogisk et trukket frem som et væsentligt forhold.