Miljøcertificeret kommune

Albertslund Kommune er miljøcertificeret. Det betyder, at vi tænker miljøhensyn ind i vores ledelse og opgaveløsning, og at en ekstern revisor holder os op på det.


Som EMAS-certificeret virksomhed skal kommunen gøre en aktiv indsats for at udleve sin miljøpolitik, overholde sine forpligtende aftaler på miljøområdet og løbende reducere sine negative påvirkninger af natur og miljø. Kommunen skal også overholde miljølovgivningen på alle områder, hvilket ledelsen evaluerer på dens årlige miljømøde.

Miljøarbejdet sat i system

For at overholde lovgivningen og de forpligtende aftaler på miljøområdet har alle kommunens arbejdspladser en lokal miljøhåndbog. For at sikre en solid forankring af miljøarbejdet og fortsatte forbedringer har alle kommunens arbejdspladser en miljørepræsentant og lokale miljømål.

For at understøtte det lokale miljøarbejde afholdes der to årlige miljøseminarer, hvor alle miljørepræsentanter mødes for at dele miljøviden, gå i dialog med kommunens miljøfaglige ressourcepersoner og inspirere hinanden til nye lokale miljømål.

Miljøarbejdet i praksis

Filmen er lavet da Albertslund Kommune holdt 5 års jubilæum for miljøcertificeringen.

Hæftet "10 gode miljøhistorier" giver også et billede af mangfoldigheden, opfindsomheden og engagementet i det lokale miljøarbejde i Albertslund.

Fælles indsats

Ud over de lokale miljømål i kommunens mange institutioner har kommunen nogle fælles miljøindsatser, som fungerer som EMAS-mål.

Det er den enkelte leder der er ansvarlig for at arbejdspladsen lever op til sit ansvar på miljøområdet.

Miljøarbejdet fokuserer på det væsentlige

Det er en løbende ledelsesmæssig opgave at målrette ressourcerne der hvor det er mest væsentligt. Hvad der i en miljømæssig sammenhæng er mest væsentligt bestemmes af de politiske og ledelsesmæssige prioriteringer, af de forpligtende aftaler på miljøområdet og af udviklingen i det grønne regnskab.

De enmer der er væsentlige at arbejde med fremgår af kommunens grønne regnskab. De er også illustreret i "miljøblomsten", hvor også formidling og miljøpædagogisk et trukket frem som et væsentligt forhold.

Miljøarbejdet offentliggøres med miljøredegørelsen

Der udarbejdes årligt en miljøredegørelse, der beskriver grundlaget for miljøarbejdet, gør status over gennemførte miljøaktiviteter og aktuelle mål og handlingsplaner.

Kommunens miljøredegørelse er digital og integreret i det grønne regnskab.

Albertslund Kommune kommunikerer altid gerne offentlig om miljøarbejdet. Du kan få alle dokumenter af relevans for det systematiske miljøarbejde. Hvis du ønsker det eller bare gerne vil vide mere om kommunens miljøcertificering og miljøarbejde generelt, så kontakt mt@albertslund.dk.