Lokalt miljøarbejde

Overskriften "Tænk globalt og handl lokalt" har siden midten af 90'erne dannet grundlag for et mangfoldigt lokalt miljøarbejde i Albertslund, hvor både borgerne, kommunens medarbejdere og erhvervslivet bidrager til en bæredygtig udvikling


Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund åbnede i 1996, og har igennem alle årene arbejdet for lokal bæredygtighed i Albertslund. Centret er drivkraft for de mange lokale miljøindsatser, og kan kontaktes af borgere, mindre virksomheder, foreninger og organisationer som ønsker at indgå i dialog om hvordan miljø, natur og klima kan tænkes ind i hverdagen.

Læs mere om Agenda Center Albertslund


Kommunens medarbejdere går forrest

Hele Albertslund Kommune er miljøcertificeret, og derfor er miljø en integreret del af medarbejdernes arbejde.

Læs mere om Miljøcertificeret Kommune


Energirådgivning til byens virksomheder

Albertslund Kommune samarbejder vi med byens virksomheder om at forbedre miljøforhold og mindske energiforbruget. Der er mulighed for rådgivning og økonomisk tilskud til energibesparende projekter og tiltag - både for privatpersoner og virksomheder.

Læs mere om energirådgivning

Lokal Agenda 21 strategi

Alle kommuner skal hvert 4. år udarbejde en Lokal Agenda 21 strategi. Med "Forstad på Forkant - Strategi for Albertslund 2012-15" har vi samlet kommuneplanstrategien og Lokal Agenda 21 strategien i et dokument. At Agenda 21 strategien er indarbejdet i kommunens overordnede politiske strategi betyder, at miljø, natur og klima indgår som en naturlig rød tråd i kommunens arbejde.

Læs mere om Forstad på forkant