Klimastrategi 2017-2025

Albertslund Kommunes Klimastrategi for 2017-2025 sætter ambitiøse mål for nedbringelse af CO2


Klimastrategi 2017-2025 - Albertslund Kommune

Klimastrategi 2017-2025 samler tråden op efter Klimaplan 2009-2015, der var Albertslund Kommunes første klimaplan. Ambitionen med Klimastrategi 2017-2025 er at fastsætte kommunens mål for reduktion af drivhusgasser frem til 2025 med en helhedsorienteret plan, der bidrager til at løse klimaproblemet og samtidig udvikler Albertslund til en bæredygtig by med fingeren på fremtidens puls.

Læs Klimastrategi 2017-2025

Klimahandleplan 2017-2019 (tillæg til Klimastrategi 2017-2025)