Affaldsplanen 2013-2018

Affaldsplanen 2013-2018 er vores vision for bedre udnyttelse af ressourcer i affald


Forbruget i samfundet stiger, og en af konsekvenserne er større affaldsmængder. Vi ser gerne denne udvikling vendt til gavn for mennesker, natur og miljø. Derfor har vi udarbejdet Affaldsplanen 2013-2013.

Affaldsplanen er opdelt i en hoveddel, som omfatter mål og fokusområder for planperioden, samt en bilagsdel der indeholder kortlægning og prognoser.

Læs affaldsplanen