Indkøbspolitik

Det overordnede formål med indkøbspolitikken er, at Albertslund Kommune fremtræder som en samlet kunde over for leverandører, for derved at opnå de bedste samhandelsbetingelser. Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. september 2015.


Læs indkøbspolitikken