Digitalisering og it


Borgerne i Albertslund Kommune skal kunne følge sig trygge ved, at deres data bliver behandlet fortroligt.

Kommunens behandling af følsomme informationer skal overholde kravene i persondataloven, og stemme overens med gængs praksis for offentlige myndigheder i Danmark.

Informationssikkerhedspolitikken gælder for alle ansatte i Albertslund Kommune.

Politikken justeres løbende i takt med den teknologiske udvikling og behovet for effektiv borgerbetjening.

Læs kommunens Informationssikkerhedspolitik