Service- og kanalstrategi

Formålet med strategien er at sikre en god service.


Den gode service handler om at få guidet borgeren til at vælge den optimale kommunikationskanal afhængigt af situationen.

En kommunikationskanal er den kanal, som borgere, virksomheder og Albertslund Kommune benytter til kommunikationen med hinanden. Det kan være ved personligt fremmøde, telefonisk henvendelse, brev, Digital Post, mail, SMS, selvbetjening via www.albertslund.dk eller www.borger.dk.

Læs service- og kanalstrategien