Opkrævningspolitik

Politikken skal forebygge, at borgerne oparbejder restancer til offentlige myndigheder


Det er Albertslund Kommune, der opkræver tilgodehavender for kommunale ydelser. Vi sender for eksempel opkrævninger og regninger ud. Det er både til borgere og virksomheder. Vi udsender også rykkere.

Opkrævningspolitikken har til formål at:

  • forebygge at manglende betalinger udvikler sig til restancer. Det gør vi ved at tilbyde mindelige ordninger for betaling af kommunale ydelser
  • informere om reglerne for betalinger til offentlige myndigheder. Informere om reglerne for gældsforhold og afvikling af gæld.