Informationspolitik

Vi ønsker en åben, aktiv og vedvarende informationsstrøm fra Albertslund Kommune til borgerne


Formålet med en åben, aktiv og vedvarende informationsindsats er at fremme debatten mellem kommunen og borgerne, og at øge tilliden til og forståelsen for den kommunale myndigheds virksomhed.

Albertslund Kommunes ønske er, at borgerne deltager i debatten om kommunens udvikling og indretning. En sådan aktiv medvirken forudsætter god og vedvarende kommunikation mellem kommunen og dens indbyggere.

Åben, aktiv og vedvarende kommunikationen skal også bidrage til, at enhver borger kender sine rettigheder og forpligtelser i forhold til kommunen. Albertslund Kommune ønsker at borgerne i videst muligt omfang kender indholdet af de politiske beslutninger og grundlaget for dem.