Borgerbetjening


 Det er Albertslund Kommune der varetager opkrævning af løbende tilgodehavender for kommunale ydelser, det vil sige udsendelse af for eksempel opkrævninger og regninger til borgere og virksomheder, samt udsendelse af eventuelle rykkere. 

Opkrævningspolitikken har til formål at:

  • forebygge at  manglende betalinger udvikler sig til  restancer ved at tilbyde mindelige ordninger for betaling af kommunle ydelser
  • informere borgerne om reglerne for betalinger til offentlige myndigheder, samt om reglerne for gældsforhold og gældsafvikling generelt

 

 

 

Den gode service handler om at få guidet borgeren til at vælge den optimale kommunikationskanal afhængigt af situationen.

En kommunikationskanal er den kanal, som borgere, virksomheder og Albertslund Kommune benytter til kommunikationen med hinanden. Det kan være ved personligt fremmøde, telefonisk henvendelse, brev, Digital Post, mail, SMS, selvbetjening via www.albertslund.dk eller www.borger.dk.

Læs service- og kanalstrategien