Stærke valg - unges veje til uddannelse og job

Albertslund Kommune understøtter at alle unge får mulighed for at få en uddannelse eller et job


For at alle unge i Albertslund får mulighed for at få en uddannelse eller et job, og dermed forudsætningerne for at kunne forsørge sig selv, arbejder kommunen ud fra visioner og mål beskrevet i Stærke valg - unges veje til uddannelse og job i Albertslund Kommune 2018-2025.

Der arbejdes også efter en handleplan, der beskriver hvordan de strategiske mål omsættes i konkrete initiativer. 

Stærke valg - unges veje i uddannelse og job i Albertslund Kommune