Ungestrategi

Ungestrategien skal understøtte at flere af kommunens unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse


For at flere unge i Albertslund skal gennemføre en ungdomsuddannelse har Albertslund Kommune sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestegnen udarbejdet en ungestrategi. 

Som bilag til ungestartegien findes en udmøntningsplan der beskriver de konkrete forslag; en partnerskabsaftale med Integrationsministeriet og en udmøntningsplan for partnerskabsaftalen. 

Læs ungestrategien                                                             

Læs opsamlingen for partnerskabsaftalen