Udviklingsstrategi 2016-2022

Barnet og børnefællesskaber er i fokus for strategien for dagtilbudsområdet i Albertslund fra 2016 til 2022.


Strategien er vores fælles udgangspunkt, men skal føres ud i livet på vidt forskellige måder, der passer til børn, voksne og rammerne i den enkelte institution.

I Albertslund er samarbejde et nøgleord. Denne strategi er bl.a. en trædesten for udvikling af stærke partnerskaber om børn, hvor pædagoger, andre fagpersoner og forældre hver især bidrager til børns trivsel og læring.

I Albertslund ser vi forskellighed som en styrke. Børn skal opleve, at man kan leve på vidt forskellige måder og bidrage til fællesskabet på mange måder. De voksne skal anerkende børnene og møde dem med oprigtig interesse for deres synspunkter og oplevelse af verden. Børnene skal erfare, at de kan være med til at påvirke livet i kommunen.

Strategien sætter også fokus på systematisk dokumentation fra praksis. Dokumentation skal være grundlag for udviklingen af det pædagogiske arbejde og være et redskab, når vi skal argumentere for vores pædagogiske valg. Vi skal nemlig både træffe gode, fagligt funderede valg og kunne forklare, hvorfor vi gør, som vi gør.

Læs udviklingsstrategien