Strategi for den kriminalpræventive indsats


Strategien for den kriminalpræventive indsats skal være med til at sikre, at borgere i Albertslund kan føle sig trygge, når de bevæger sig rundt i byen. Og samtidig give vores børn og unge gode rammer for, at de kan opfylde deres potentialer og fået det bedst mulige ungdomsliv uden kriminalitet.

Vi har allerede gode erfaringer med at forebygge kriminalitet i byen. Det skyldes især det gode samspil mellem de unge, boligforeningerne, politiet og de professionelle i kommunen, skolerne, klubberne, familieafsnittet, UU-jobcentret og mange flere. Det samarbejde bygger vi videre på i strategien.

Strategien har tre overordnede fokusområder:
1. Sammenhæng og forebyggelse: Vores børn skal trives bedre og være mindre udsatte for kriminalitet
2. En tryg by for alle borgere: Alle skal opleve, at de er mere trygge i byen
3. En ny vej for de mest kriminalitetstruede børn og unge: Kriminaliteten i byen skal falde

 Strategi for den kriminalpræventive indsats