Sammenhængende børnepolitik

Den sammenhængende børnepolitik opstiller retningslinjer for, hvordan der kan opnås sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte


Politikken skal understøtte sammenhængen i den indsats, der iværksættes overfor det enkelte barn efter forskellig lovgivning. Der lægges vægt på, at systemet er så tilpas rummeligt, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse af børn og unge med behov for særlig støtte.

Læs den sammenhængende børnepolitik