Bevægelsesstrategi

Vi ønsker at tage medansvar for at børn, unge og voksne ikke kun får et godt liv men også et sundt liv


I Albertslund Kommune sætter vi sundhed på dagsordenen. Vi vil bidrage til at give vores børn og unge gode funktionsevner og ressourcer til at mestre deres egne liv. Bevægelsesstrategien er en konkret udmøntning af, hvordan vi, inden for rammerne af Forebyggelsesstrategien, arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på børne- og ungeområdet.

Læs bevægelsesstrategien

Læs forebyggelsesstrategien