Beskæftigelse


Beskæftigelsesplanen beskriver de mål og indsatser som Albertslunds Kommunalbestyrelse fastlægger for året. Baggrunden er de udfordringer, som Jobcentret står overfor og de rammer, som følger af lovgivningen og af Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for det året. I 2018 er der lagt vægt på:

  • Jobrettet fokus
  • Opkvalificering
  • Fælles om målet
  • Reduktion af langtidsledighed
  • Besparelsesmål.

Læs mere i Beskæftigelsesplanen 2018.