Kapitel VIII: Ikrafttræden mv.


§ 21 Denne vedtægt træder i kraft 11. marts 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves "Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune", endeligt godkendt efter to behandlinger i kommunalbestyrelsen den10. december 2013.

Stk. 3. Forslag om ændringer i vedtægten skal undergives to be-handlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellem-rum.

Denne vedtægt er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 9. de-cember 2014 og endeligt godkendt den 10. marts 2015.