Kapitel I: Kommunalbestyrelsen


§ 1. Albertslund Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en vice-borgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse.

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdel-se af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbesty-relsens forretningsorden, jf. § 2 i lov om kommunernes styrelse.

§ 3. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved et medlems for-fald af de grunde, der er nævnt i lov om kommunernes styrelse, uanset at hindringen har en kortere varighed end en måned.