Brian Palmund

Venstre


Fra den 1. januar 2020 og på ubestemt tid har Brian Palmund orlov. Sofie Amalie Buhl Blomsterberg indtræder i Kommunalbestyrelsen i orlovsperioden og
overtager Brian Palmunds poster i følgende udvalg:

Økonomiudvalget
Børne- og Skoleudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget
§17.4 Byudvikling
Idrætsrådet 

Kontakt

Kontakt til Sofie Amalie Buhl Blomsterberg:
Tlf. 4159 6285
Mail: Sofie Amalie Blomsterberg

Kontakt til Brian Palmund:
Skriverhusene 11, 2620 Albertslund.
Tlf. 2810 5885
Mail: Brian Palmund

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Børne- og Skoleudvalget
  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • 17.4 Byudvikling

Råd, nævn, bestyrelser m.m

  • Idrætsrådet
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Økonomi (3,15), Børne- og Skole(2,55), Kultur- og Fritid (2,55) og 17.4 Byudvikling (1,3) 9,55 7.593,39
     
I alt   15.624,89