Brian Palmund

Venstre


 

Kontakt

Skriverhusene 11, 2620 Albertslund.
Tlf. 2810 5885
Mail: Brian Palmund

Udvalgsposter

  • Økonomiudvalget
  • Børne- og Skoleudvalget
  • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  • 17.4 Byudvikling

Råd, nævn, bestyrelser m.m

  • Idrætsrådet
  • Plejecenter og Sundhedshus (§17 stk. 4)
  • Valgbestyrelse til kommunale valg
  • Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Økonomi (3,15), Social- og sundhed (2,55), Erhvervs- og Beskæftigelse (2,55) og 17.4 Byudvikling (1,3)
Velfærd (3)
9,55 7.139,48
Tillæg for hjemmeboende børn   1.179,61
I alt   15.943,01