Mehmet Kücükakin

Socialistisk Folkeparti


 

Mehmet KuecuekakinKontakt

Randager 61, 2620 Albertslund.
Tlf. 2684 2081 
Mail: Mehmet Kücükakin

Udvalgsposter

Viceborgmester

Børne- & Skoleudvalget
Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Idrætsrådet
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned). 

 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Viceborgmestervederlag 10,00 7.475,92
Børne- & Skole (3), Kultur-, Bevægelse- & Sundhed (3) og Beskæftigelse (3) 9,0 6.728,31
I alt   21.828,15