Mehmet Kücükakin

Socialistisk Folkeparti


Kontakt

Randager 61, 2620 Albertslund.
Tlf. 2684 2081 
Mail: Mehmet Kücükakin

Udvalgsposter

Viceborgmester

Børne- & Skoleudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget 
17.4 Temaudvalg

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Idrætsrådet
  • Valgbestyrelse til kommunale valg

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned). 

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Viceborgmestervederlag 10,00 7.951,20
Børne- & Skole (2,55), Kultur- og Fritid (2,55) og 17,4 Tema /1,3) 6.40 5.088,77
I alt   21.071,47