Leif Pedersen

Socialistisk Folkeparti


Kontakt

Troldnøddegården 8, 2620 Albertslund
Mail: Leif Pedersen

Udvalgsposter

Økonomiudvalget
Miljø- & Byudvalget (formand)
Social- og Sundhedsudvalget
17.4 Byudvikling
17.4 Plejeboliger 

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Bestyrelserne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  • Bestyrelsen for Agenda Center Albertslund
  • Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
  • Delegeret til Kommunernes Landsforening
  • Executive Committee member – LUCI Association

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Miljø- & Byudvalg (formand) 14 11.131,74
Økonomi (3,15) og Social og Sundhed (2,55), 17. 4 Byudvikling (1,3) og 17.4 Plejeboliger (1,3) 8,30 6.599,50
I alt   25.762,74

Oversigt over årlige vederlag for andre poster end Kommunalbestyrelsen: