Leif Pedersen

Socialistisk Folkeparti har to medlemmer


Leif PedersenKontakt

Kærgården 8 st., 2620 Albertslund
Mail: Leif Pedersen

Udvalgsposter

Økonomiudvalget
Miljø- & Byudvalget (formand)
Velfærdsudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Bestyrelsen for Agenda Center Albertslund
  • Styregruppen for Green Cities
  • Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding
  • Bestyrelsen for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
  • Bestyrelser for Vores Rens Holding A/S
  • Delegeret til Kommunernes Landsforening
  • Valgbestyrelse for Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg m.fl.

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Miljø- & Byudvalg (formand) 20,0 14.951,85
Økonomi (4,1) og Velfærd (3,0) 7,1 5.307,89
I alt   27.883,66

Oversigt over årlige vederlag for andre poster end Kommunalbestyrelsen

2015

Hverv Vederlag årligt i kr.
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S - medlem 915,00
Biofos (Vores Rens Holding A/S) - medlem 11.799,69
I alt 12.714,69