Susanne Storm Lind

Socialdemokraterne


Kontakt

Randager 100, 2620 Albertslund.

Tlf. 4362 1479, mobil 4022 1479

Mail: Susanne Storm Lind 

Udvalgsposter

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • Børne- og Skoleudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Formand for Folkeoplysningsudvalget

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned).

2878,22

Medlem af Medlem af Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Folkeoplysningsudvalget (formand)  8,0 6.360,99
Kultur- og Fritid (2,55), Børn- og Skoleudvalg (2,55)  5,10 4.055,11
 I alt   18.447,60