Susanne Storm Lind

Socialdemokraterne


Kontakt

Randager 100, 2620 Albertslund.

Tlf. 4362 1479, mobil 4022 1479

Mail: Susanne Storm Lind 

Udvalgsposter

  • Kultur- og Fritidsudvalget
  • 17.4 Temaudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Formand for Folkeoplysningsudvalget

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned).

2878,22

Medlem af Medlem af Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Folkeoplysningsudvalget (formand)  8,0 5.980,74
Kultur- og Fritid (2,55), Temaudvalg (1,3)  3,85  
 I alt   16.482,88