Susanne Storm Lind

Socialdemokraterne


Susanne Storm LindKontakt

Randager 100, 2620 Albertslund.

Tlf. 4362 1479, mobil 4022 1479

Mail: Susanne Storm Lind 

Udvalgsposter

  • Kultur-, Bevægelses- & Sundhedsudvalget

Råd, nævn og bestyrelser m.m.

  • Formand for Folkeoplysningsudvalget

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned).

Medlem af Medlem af Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Folkeoplysningsudvalget (formand)  8,0 5.980,74
Kultur-, Bevægelse- & Sundhed (3)  3,0  2.242,77
 I alt   15.847,43