Steen Christiansen

Socialdemokraterne (A) har ni medlemmer


Personlig information

  • Født 30. marts 1960 i København
  • Har tre børn
  • Borgmester fra 2010-2014
  • Kommunalbestyrelsesmedlem og medlem og formand for Miljø- & Planudvalget 2002-2009
  • Uddannet lærer fra Blaagaard Statsseminarium
  • Viceskoleleder på Hyldagerskolen 2003-2009
  • Viceskoleleder  på Sydskolen 1999-2003
  • Lærer på Sydskolen 1992-1999

 

Udvalgsposter 

  • Formand for Økonomiudvalget
  • Formand for 17.4 Udvalget for Plejeboliger

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med  i kr. pr. måned)

Borgmestervederlag: 74.759,25

Vederlag for andre poster end Kommunalbestyrelsen:

  

Hverv Vederlag årligt i kr.
I/S Vestforbrænding  - medlem 21.620,00
Vestegnens Kraftvarmeselskab - formand 168.422,93

HOFOR Vand Holdning A/S og

HOFOR Spildevand Holdning A/S - medlem

125.000,00

Kommunekontaktråd (KKR) - formand

207.069,60
Lønningsnævnet – formand 74.391,86
Regionernes Løn og Takstnævn - medlem 23.121,00
Gate 21 - formand

30.000,00

Dansk Fjernvarme - medlem

35.000

Wonderfull Copenhagen - medlem

25.000

I alt 709.625,39