Qasir Mirza

Socialdemokraterne


Kontakt

Blokland 18 1.th, 2620 Albertslund

Tlf. 5360 6328
Mail: Qasir Mirza

Udvalgsposter

  • Miljø- & Byudvalget
  • Social- og Sundhedsudvalget
  • 17.4 Byudvikling
  • 2. viceborgmester

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Miljø- & By (2,55), Social- og Sundhedsudvalg (1,3) og 17.4 Byudvikling (1,3) 6,40 5.088,77
I alt   13.120,21