Qasir Mirza

Socialdemokraterne


Kontakt

Blokland 18 1.th, 2620 Albertslund

Tlf. 5360 6328
Mail: Qasir Mirza

Udvalgsposter

  • Miljø- & Byudvalget
  • Børn & Ungeudvalget
  • 17.4 Byudvikling
  • 2. viceborgmester

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Miljø- & By (2,55), Børn- & Unge (1,3) og 17.4 Byudvikling (1,3) 5,15 3.850,09
I alt   11.470,01