Paw Østergaard Jensen

Socialdemokraterne


Kontakt

Kærgården 4, 2. th, 2620 Albertslund

Tlf. 2164 9350

Mail: Paw Østergaard Jensen

Udvalgsposter

  • Medlem af Økonomiudvalget
  • Formand for Social- og Sundhedsudvalg
  • Medlem af 17.4 Temaudvalg 

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Formand for Musikskolens bestyrelse
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Medlem af Sundhedsrådet
  • Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger
  • Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening
  • Formand for Vikingelandsbyens bestyrelse 

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50
Økonomiudvalg (3,15), Social- og Sundhedsudvalg, formand (14) og 17.4 Temaudvalg (1,3) 18,45 14.670,02
I alt   22.701,52