Paw Østergaard Jensen

Socialdemokraterne


 

Kontakt

Kærgården 4, 2. th, 2620 Albertslund

Tlf. 2164 9350

Mail: Paw Østergaard Jensen

 

Udvalgsposter

  • Medlem af Økonomiudvalget
  • Medlem af Børne- og Skoleudvalget
  • Medlem af Social- og Sundhedsudvalg
  • Medlem af 17.4 Temaudvalg 

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Formand for musikskolen
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget
  • Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger
  • Forretningsudvalget
    Danmarks Biblioteksforening

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med, og i kr. pr. måned)

Medlem af Vederlag i pct. Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   7.623,92
Økonomiudvalg (3,15), Børne- og Skoleudvalg (2,55), Social- og Sundhedsudvalg (2,55) og 17.4 Temaudvalg (1,3) 9,55 7.139,48
I alt   14.763,40