Nils Jensen

Socialdemokraterne


Kontakt

Rytterhusene 25, 2620 Albertslund.

Tlf. 4043 7731
Mail: Nils Jensen

Udvalgsposter 

  • Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

Råd, nævn, bestyrelser m.m.

  • Medlem af Udvalg for Plejeboliger (§17, stk. 4)
  • Bestyrelsesmedlem i Spildevandcenter Avedøre
  • Bestyrelsesmedlem for boligselskabet Rådhusdammen (Albo)

Vederlag

(Opgjort efter den procentsats de enkelte udvalgs- og formandsposter honoreres med i kr. pr. måned)

Medlem af  Vederlag i procent Vederlag i kr.
Kommunalbestyrelsen   8.031,50

Social- og Sundhedsudvalget & 

17.4 Udvalg for Plejeboliger

 3,85

3.061,21

     
I alt   11.092,71